Devrim*Yagmuru
Kendini bilene Kural gerekmez
<>
<>